Die Monster Mädchen Anthologie – Band 1

Manga von Okayado, 221, coolkyousinnjya, ennorei, Tottori-saQ, kurokawa otogi, Aruse yuushi, SHIRAHA MATO, stealth kaigyou, 7010, kanemaki thomas, kenkoucross, U-temo, jingaimodoki, SHAKE-O (Zeichner, Texter)

erschienen am 01. Jun 2017

146 Seiten, davon 10 Farbseiten zur Leseprobe

Letzte News

Letzte News