Tsubasa Chronicle – 2. Staffel – Gesamtausgabe

Anime von Hiroshi Morioka, Koichi Mashimo

erschienen am 03. Sep 2020

Episoden: 1-26, Laufzeit: 650 Min.